ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-02 14:06:35 przez Karolina Jaczewska

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy gminy Lubomino mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się na terenie Urzędu Gminy Lubomino przy ul. Kopernika 7.
Czynny:
             wtorek w godz. 15.00 - 17.00
             środa w godz.   15.00 – 17.00
             sobota w godz. 10.00 – 15.00
 
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne:
  • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, bioodpady,
  • odpady niebezpieczne,
  • chemikalia (farby, kleje, tusze, lepiszcze, żywice, detergenty w oryginalnych opakowaniach, przeterminowane środki ochrony roślin),
  • zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • tekstylia i odzież,
  • popiół z palenisk domowych,
  • zużyte opony – w ilości 4 sztuk/nieruchomość/rok,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 1m3/nieruchomość/rok.
Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez pracowników obsługi PSZOK.
« powrót do poprzedniej strony