ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
0050.33.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w statutach sołectw gminy.
Nr aktu prawnego
XLV/285/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XLV/284/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023 – 2030.
Nr aktu prawnego
XLV/283/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
0050.32.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0050.31.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrąbie ewidencyjnym Wilczkowo, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.30.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw gminy.
Nr aktu prawnego
0050.29.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
0050.28.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Nr aktu prawnego
0050.27.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji