ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-27
Data rozstrzygnięcia
2022-08-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w projekcie grantowym "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-21
Data rozstrzygnięcia
2022-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257, 259, 265 dr 116017N; 116039N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-05
Data rozstrzygnięcia
2022-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urządzeń i sprzętu IT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-08
Data rozstrzygnięcia
2022-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-17
Data rozstrzygnięcia
2021-09-01
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Lubomino na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 984.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-05-18
Data rozstrzygnięcia
2021-06-07
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino – numer postępowania: RGKiT.271.4/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki