ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Lubomino na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 664.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 8.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 906.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi (ZIP, 1.8 MiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 624.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 591.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 700.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 984.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 74.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino – numer postępowania: RGKiT.271.4/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 11. DT. Przedszkole Rogiedle (ZIP, 7.7 MiB)
 • 11. DT. Szkoła Podstawowa Wilczkowie (ZIP, 15.7 MiB)
 • 11. DT. Urząd Gminy w Lubominie (ZIP, 8.6 MiB)
 • 11. DT. Zespół Szkoł w Lubominie (ZIP, 17.6 MiB)
 • SWZ (PDF, 581.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ 1-15 (RAR, 394.8 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 3.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 27.05.2021r. (PDF, 1 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi 02.06.2021r. (PDF, 3.6 MiB)
 • Audyt energetyczny Przedszkole Rogiedle (PDF, 2.2 MiB)
 • Audyt energetyczny SP Wilczkowo (PDF, 3.2 MiB)
 • Audyt energetyczny UG Lubomino (PDF, 3.8 MiB)
 • Audyt energetyczny ZS Lubomino (PDF, 3.6 MiB)
 • Formularz ofertowy-wzór (DOC, 223 KiB)
 • Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 193.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287 KiB)
 • Zawiadomieni o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 75.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 102.5 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 3.5 MiB)
 • 11. DT. Przedszkole Rogiedle (ZIP, 7.7 MiB)
 • 11. DT. Szkoła Podstawowa Wilczkowie (ZIP, 15.7 MiB)
 • 11. DT. Urząd Gminy w Lubominie (ZIP, 8.6 MiB)
 • 11. DT. Zespół Szkoł w Lubominie (ZIP, 17.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 398.8 KiB)
 • Zmiana wzoru umowy (DOC, 293.5 KiB)
 • wydłużenie terminu składania ofert (PDF, 233.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 857.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 276.6 KiB)