ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-17 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 146.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 790 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 25.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (DOC, 251.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 11-12 do SWZ (RAR, 15 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 395.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 14.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 787.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 91.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 87.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 114.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 86.3 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (DOCX, 104.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 82.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 85.2 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 128.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 680.6 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 384.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 348.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 450.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem w projekcie grantowym "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 861.6 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 115.9 KiB)
 • Załączniki nr 1-7 (RAR, 431.1 KiB)
 • Pytania do SWZ (PDF, 182.2 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 283 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 707.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-05 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w miejscu zamieszkania klientów OPS w 2023 roku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 780.9 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 122.3 KiB)
 • Załączniki nr 1-11 (RAR, 157.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 467.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 406.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 246 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-15 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubomino i ich transport do instalacji komunalnej właściwej dla gminy Lubomino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 135.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 859.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (RAR, 203.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (DOC, 188.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 511.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 293 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 354.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-12 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola – Świękity – numer postępowania: RGKiT.271.12.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 840.1 KiB)
 • Załączniki nr 1-12 do SWZ (ZIP, 798.8 KiB)
 • Załącznik nr 13 - PFU (PDF, 601.2 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 128.6 KiB)
 • Załącznik nr 14 - przedmiar robót (XLS, 39.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 274.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 320 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 327.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-03 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w projekcie grantowym "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 868.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (DOCX, 132.6 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 126.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - OPZ (DOCX, 141.4 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 125.3 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (PDF, 315.1 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 121.9 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 124.2 KiB)
 • ogłoszenie BZP (PDF, 125.9 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 311.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 829.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (PDF, 452.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (PDF, 489.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257, 259, 265 dr 116017N; 116039N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 777.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (DOCX, 24.7 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 21.3 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 17.7 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (PDF, 313.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 15.4 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Przedmiar (PDF, 333 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Przedmiar (PDF, 351.2 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - zgłoszenie robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 277.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 497 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 415.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-13 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urządzeń i sprzętu IT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 133.8 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 126.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 384.8 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (DOCX, 125.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 315.3 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, złożonym w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania (DOCX, 121.8 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOCX, 124.2 KiB)
 • oogłoszenie BZP (PDF, 106.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 862.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 08.07.2022 (PDF, 3.2 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi 12.07.2022 (PDF, 761.2 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 635.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2.6 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 525.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (PDF, 505.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 18.1 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 18.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 17.7 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 17.3 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 17.2 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ umowa (PDF, 368.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 16.4 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 16.1 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ (DOCX, 17.2 KiB)
 • załącznik nr 12 do SWZ (DOCX, 15.2 KiB)
 • załącznik nr 13 do SWZ formularz (DOCX, 22.3 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - PFU (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - projekt koncepcyjny (PDF, 1.6 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 1 (PDF, 253.5 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - opis techniczny do projektu (PDF, 456 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 2 (PDF, 489.2 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 3 (PDF, 979.3 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 4 (PDF, 159.5 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 5 (PDF, 50.9 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 6 (PDF, 103 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 7 (PDF, 103.1 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 8 (PDF, 4 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 9 (PDF, 17.5 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rzuty, elewacje i przekroje (PDF, 2.3 MiB)
 • załącznik nr 15 do SWZ - analiza (PDF, 4.5 MiB)
 • załącznik nr 15 do SWZ - ocena str. tyt. (PDF, 311.7 KiB)
 • załącznik nr 15 do SWZ - ocena techniczna (PDF, 4.1 MiB)
 • ogłoszenie BZP (PDF, 113.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 25.05.2022 (PDF, 769.9 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 1000.7 KiB)
 • załącznik do zmiany SWZ (PDF, 5.6 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 749.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji