ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-12 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola – Świękity – numer postępowania: RGKiT.271.12.2022
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 840.1 KiB)
  • Załączniki nr 1-12 do SWZ (ZIP, 798.8 KiB)
  • Załącznik nr 13 - PFU (PDF, 601.2 KiB)
  • Ogłoszenie BZP (PDF, 128.6 KiB)
  • Załącznik nr 14 - przedmiar robót (XLS, 39.5 KiB)