ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-29 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 788.8 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 142.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOC, 254.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (RAR, 14.6 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ (PDF, 232.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 391.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 350.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 329.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu postępowania (PDF, 67.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-20 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 793.1 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 149.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 18.7 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (DOC, 275 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (7Z, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ (PDF, 256.3 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ (DOCX, 17.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 464.5 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 763.2 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 292.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 366.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 336.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 67.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-13 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 141.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 789.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (DOC, 254.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (RAR, 14.6 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ (PDF, 232.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 310.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-17 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 146.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 790 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 25.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (DOC, 251.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 11-12 do SWZ (RAR, 15 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 395.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 14.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 787.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 91.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 87.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 114.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 86.3 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (DOCX, 104.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 82.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 85.2 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 128.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 680.6 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 384.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 348.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 450.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem w projekcie grantowym "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 861.6 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 115.9 KiB)
 • Załączniki nr 1-7 (RAR, 431.1 KiB)
 • Pytania do SWZ (PDF, 182.2 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 283 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 707.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-05 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w miejscu zamieszkania klientów OPS w 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 780.9 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 122.3 KiB)
 • Załączniki nr 1-11 (RAR, 157.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 467.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 406.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 246 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-15 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubomino i ich transport do instalacji komunalnej właściwej dla gminy Lubomino w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 135.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 859.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (RAR, 203.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (DOC, 188.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 511.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 293 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 354.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-12 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola – Świękity – numer postępowania: RGKiT.271.12.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 840.1 KiB)
 • Załączniki nr 1-12 do SWZ (ZIP, 798.8 KiB)
 • Załącznik nr 13 - PFU (PDF, 601.2 KiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 128.6 KiB)
 • Załącznik nr 14 - przedmiar robót (XLS, 39.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 274.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 320 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 327.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-03 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w projekcie grantowym "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 868.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (DOCX, 132.6 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 126.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - OPZ (DOCX, 141.4 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 125.3 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (PDF, 315.1 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 121.9 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 124.2 KiB)
 • ogłoszenie BZP (PDF, 125.9 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 311.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 829.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (PDF, 452.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (PDF, 489.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji