ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-03 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w projekcie grantowym "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 868.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (DOCX, 132.6 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 126.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - OPZ (DOCX, 141.4 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 125.3 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - umowa (PDF, 315.1 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 121.9 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 124.2 KiB)
 • ogłoszenie BZP (PDF, 125.9 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 311.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 829.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (PDF, 452.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (PDF, 489.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257, 259, 265 dr 116017N; 116039N
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 777.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (DOCX, 24.7 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 21.3 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 17.7 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (PDF, 313.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 15.4 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Przedmiar (PDF, 333 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Przedmiar (PDF, 351.2 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - zgłoszenie robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 277.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 497 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 415.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-13 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urządzeń i sprzętu IT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 133.8 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 126.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 384.8 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (DOCX, 125.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 315.3 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, złożonym w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania (DOCX, 121.8 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOCX, 124.2 KiB)
 • oogłoszenie BZP (PDF, 106.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 862.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 08.07.2022 (PDF, 3.2 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi 12.07.2022 (PDF, 761.2 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 635.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2.6 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 525.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (PDF, 505.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 18.1 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 18.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 17.7 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 17.3 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 17.2 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ umowa (PDF, 368.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 16.4 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 16.1 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ (DOCX, 17.2 KiB)
 • załącznik nr 12 do SWZ (DOCX, 15.2 KiB)
 • załącznik nr 13 do SWZ formularz (DOCX, 22.3 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - PFU (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - projekt koncepcyjny (PDF, 1.6 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 1 (PDF, 253.5 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - opis techniczny do projektu (PDF, 456 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 2 (PDF, 489.2 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 3 (PDF, 979.3 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 4 (PDF, 159.5 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 5 (PDF, 50.9 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 6 (PDF, 103 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 7 (PDF, 103.1 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 8 (PDF, 4 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rys. 9 (PDF, 17.5 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - rzuty, elewacje i przekroje (PDF, 2.3 MiB)
 • załącznik nr 15 do SWZ - analiza (PDF, 4.5 MiB)
 • załącznik nr 15 do SWZ - ocena str. tyt. (PDF, 311.7 KiB)
 • załącznik nr 15 do SWZ - ocena techniczna (PDF, 4.1 MiB)
 • ogłoszenie BZP (PDF, 113.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 25.05.2022 (PDF, 769.9 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 1000.7 KiB)
 • załącznik do zmiany SWZ (PDF, 5.6 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 749.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-23 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 576.4 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 71.5 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 72.3 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 72.3 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 71.8 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 71.8 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ umowa (PDF, 368.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 71.3 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 71 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 72 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 69.6 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ (DOCX, 72 KiB)
 • załącznik nr 12 do SWZ (DOCX, 69.9 KiB)
 • załącznik nr 13 do SWZ formularz (DOCX, 76.8 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - decyzja pozwolenie na budowe (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - Projekt Budowlany cz. I (PDF, 19.3 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - Projekt Budowlany cz. II (PDF, 22.8 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - Projekt Budowlany cz. III (PDF, 7.7 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - przedmiar - fotowoltaika (PDF, 781.6 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - przedmiar - fotowoltaika i pompy ciepła (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - przedmiar świetlica Gronowo (PDF, 142.9 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 588.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 688.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 932.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 72.3 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 34.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (PDF, 738.9 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 71.5 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 72.3 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 72 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 72.3 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 71.9 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 71.8 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ umowa (PDF, 368.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 71.3 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 71 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 69.6 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ (DOCX, 72 KiB)
 • załącznik nr 12 do SWZ (DOCX, 69.9 KiB)
 • załącznik nr 13 do SWZ (DOCX, 76.8 KiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - decyzja i przedmiar świetlica Gronowo (PDF, 5.8 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - Projekt Budowlany cz. I (PDF, 19.3 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - Projekt Budowlany cz. II (PDF, 22.8 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - Projekt Budowlany cz. III (PDF, 7.7 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - przedmiar - fotowoltaika i pompy ciepła (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ - przedmiar - fotowoltaika (PDF, 781.6 KiB)
 • ogłoszenie BZP (PDF, 107.6 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 582.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 714.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 761.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Lubomino na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 664.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 8.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 906.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi (ZIP, 1.8 MiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 624.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 591.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 700.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 984.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 74.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino – numer postępowania: RGKiT.271.4/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 11. DT. Przedszkole Rogiedle (ZIP, 7.7 MiB)
 • 11. DT. Szkoła Podstawowa Wilczkowie (ZIP, 15.7 MiB)
 • 11. DT. Urząd Gminy w Lubominie (ZIP, 8.6 MiB)
 • 11. DT. Zespół Szkoł w Lubominie (ZIP, 17.6 MiB)
 • SWZ (PDF, 581.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ 1-15 (RAR, 394.8 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 3.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 27.05.2021r. (PDF, 1 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi 02.06.2021r. (PDF, 3.6 MiB)
 • Audyt energetyczny Przedszkole Rogiedle (PDF, 2.2 MiB)
 • Audyt energetyczny SP Wilczkowo (PDF, 3.2 MiB)
 • Audyt energetyczny UG Lubomino (PDF, 3.8 MiB)
 • Audyt energetyczny ZS Lubomino (PDF, 3.6 MiB)
 • Formularz ofertowy-wzór (DOC, 223 KiB)
 • Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 193.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287 KiB)
 • Zawiadomieni o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 75.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 102.5 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 3.5 MiB)
 • 11. DT. Przedszkole Rogiedle (ZIP, 7.7 MiB)
 • 11. DT. Szkoła Podstawowa Wilczkowie (ZIP, 15.7 MiB)
 • 11. DT. Urząd Gminy w Lubominie (ZIP, 8.6 MiB)
 • 11. DT. Zespół Szkoł w Lubominie (ZIP, 17.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 398.8 KiB)
 • Zmiana wzoru umowy (DOC, 293.5 KiB)
 • wydłużenie terminu składania ofert (PDF, 233.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 857.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 276.6 KiB)