ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zasad udostępniania świetlicy wiejskiej w Lubominie.
Nr aktu prawnego
0050.6.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów położonych na terenie gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.5.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwroty wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
XLIII/271/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
XLIII/270/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XLIII/269/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023 – 2030.
Nr aktu prawnego
XLIII/268/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.4.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2023 roku
Nr aktu prawnego
0050.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Gminie Lubomino w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej usługowej nr 2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ełdyty Małe, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.1.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji