ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20225-2024.
Nr aktu prawnego
0050.2.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zasad udostępniania świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolnica.
Nr aktu prawnego
0050.1.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
0050.86.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Nr aktu prawnego
0050.85.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.84.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Nr aktu prawnego
0050.83.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lubomino oraz określenia liczby Zastępców Wójta Gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.82.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Nr aktu prawnego
0050.81.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
0050.80.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Nr aktu prawnego
XXX/205/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji