ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Lubomino na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
0050.57.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ełdyty Małe, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.56.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do budżet gminy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
0050.55.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Pani Beaty Stasiowskiej - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wilczkowie do pełnienia zastępstwa.
Nr aktu prawnego
0050.54.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2021.
Nr aktu prawnego
0050.53.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.
Nr aktu prawnego
0050.52.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gronowo, działka nr 229/5, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.51.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2021.
Nr aktu prawnego
0050.50.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
0050.49.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie.
Nr aktu prawnego
0050.47.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji