ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
0050.30.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie.
Nr aktu prawnego
0050.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu Przyznawania Nagrody Rocznej Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Nr aktu prawnego
0050.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Nr aktu prawnego
0050.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zbycia udziału 6/18 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrąbie Piotrowo działka nr 63 o powierzchni 1,2974 ha, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
0050.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w obrąbie ewidencyjnym Gronowo , działka nr 229/3, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Nr aktu prawnego
0050.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zbycia udziału 6/18 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Piotrowo działka nr 63 o powierzchni 1,2974 ha, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Nr aktu prawnego
0050.22.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie.
Nr aktu prawnego
0050.21.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji