ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 4016
Wójt 1442
Informacja o działalności Wójta między sesjami 2298
Sekretarz 1484
Skarbnik 1404
Rada Gminy kadencja 2018-2023 3056
Skład Rady Gminy 1168
Komisje Rady Gminy 1125
Rejestr Klubów Radnych 919
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 5103
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 7329
Protokoły z sesji 4829
Interpelacje i zapytania radnych 3006
Imienny wykaz głosowań radnych 16165
Transmisje z obrad Rady Gminy 6015
Dane archiwalne 0
Regulamin Urzędu 1435
Statut Gminy 1207
Wykaz stanowisk 1323
Urzędowa tablica ogłoszeń 18012
Akty prawne 62648
Oświadczenia majątkowe 1315
Rok 2020 264
Radni Rady Gminy Lubomino 1457
Kierownicy jednostek 1365
Rok 2021 225
Radni Rady Gminy Lubomino 385
Kierownicy jednostek 1692
Raport o stanie gminy 499
Raport za 2020 rok 1760
Raport za 2021 rok 267
Zamówienia publiczne 11189
Platforma zakupowa 0
Plan Zamówień Publicznych 572
Aktualne 8441
W toku 3947
Wyniki 3477
Archiwalne 4468
Wyniki innych postępowań 3539
Zamówienia do 130 tys. zł 13356
Wyniki 4249
Gminny publiczny transport zbiorowy 698
Rozkład jazdy 405
Podatki i opłaty 1699
Ogłoszenia o pracy 1696
Aktualne 724
W toku 764
Wyniki 863
Budżet i finanse 976
Informacje o przebiegu budżetu 2760
Sprawozdania z wykonania budżetu 1219
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2970
Bilanse jednostek 211
Bilanse za 2020 rok 2575
Bilanse za 2021 rok 825
Budżet Gminy 487
Sprawozdania Rb 978
WPF 431
Rejestr informacji o środowisku 459
Gospodarka odpadami 1363
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1576
Harmonogramy odbioru odpadów 2238
Punkt selektywnej zbiórki 1192
Podmiot odbierający odpady 770
Rejestr działalności regulowanej 1032
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 315
Dofinansowanie - Odpady 619
ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Lubomino 246
Ochrona Środowiska 1373
Rejestr Informacji o Środowisku 1927
Decyzje środowiskowe 7162
Taryfa 690
Program Ochrony Środowiska 651
Usuwanie drzew 845
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 407
Łowiectwo 99
Nieruchomości 1721
Informacja o wykazach nieruchomości 7766
Nieruchomości oferowane do zbycia 5072
Dzierżawy 1921
Najem 1344
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Zarządzanie kryzysowe 2205
Gminny portal mapowy 0
Nieodpłatna pomoc prawna 1107
Ogłoszenia do planów miejscowych 568
Świadczenia dla rodzin 0
Co i jak załatwić 552
Wydziały 290
Sprawy 249
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 502
Aktualności 1557
Sprawy petentów 541
Petycje 631
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 1183
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 1154
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 2049
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 2177
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1037
Rejestr instytucji kultury 1419
Zwrot podatku akcyzowego 333
Rok 2021 2049
Rok 2022 629
Dodatek osłonowy 676
Dostępność 2298
Koordynator 439
Deklaracja dostępności 316
Raport dostępności 287
Wnioski o zapewnienie dostępności 294
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 252
Dane archiwalne 507
Dane aktualne 457
Zgłaszanie nieprawidłowości- sygnaliści 0
Konsultacje społeczne 110

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 80272
Redakcja biuletynu 541
Mapa serwisu 517
Statystyki 553
Kanały RSS 453
Kontakt 2452
« powrót do poprzedniej strony