ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 4838
Wójt 1781
Informacja o działalności Wójta między sesjami 3531
Sekretarz 1890
Skarbnik 1752
Rada Gminy kadencja 2018-2023 3699
Skład Rady Gminy 1468
Komisje Rady Gminy 1417
Rejestr Klubów Radnych 1193
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 7512
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 10374
Protokoły z sesji 7918
Interpelacje i zapytania radnych 4210
Imienny wykaz głosowań radnych 26540
Transmisje z obrad Rady Gminy 8740
Dane archiwalne 0
Regulamin Urzędu 1973
Statut Gminy 1508
Wykaz stanowisk 1841
Dostępność 2972
Koordynator 648
Deklaracja dostępności 576
Raport dostępności 536
Wnioski o zapewnienie dostępności 531
Tekst łatwy do czytania 175
Urzędowa tablica ogłoszeń 26391
Akty prawne 96188
Oświadczenia majątkowe 1564
Rok 2020 317
Radni Rady Gminy Lubomino 1776
Kierownicy jednostek 1676
Rok 2021 279
Radni Rady Gminy Lubomino 1470
Kierownicy jednostek 2864
Raport o stanie gminy 595
Raport za 2020 rok 2312
Raport za 2021 rok 746
Zamówienia publiczne 15416
Platforma zakupowa 0
Plan Zamówień Publicznych 1101
Aktualne 11461
W toku 6553
Wyniki 6238
Archiwalne 7325
Wyniki innych postępowań 5813
Zamówienia do 130 tys. zł 18235
Wyniki 6371
Gminny publiczny transport zbiorowy 1025
Rozkład jazdy 648
Podatki i opłaty 2549
Ogłoszenia o pracy 2026
Aktualne 904
W toku 886
Wyniki 1015
Budżet i finanse 1090
Informacje o przebiegu budżetu 4079
Sprawozdania z wykonania budżetu 1655
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4293
Bilanse jednostek 257
Bilanse za 2020 rok 3484
Bilanse za 2021 rok 1697
Budżet Gminy 729
Sprawozdania Rb 1716
WPF 669
Rejestr informacji o środowisku 533
Gospodarka odpadami 2225
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2101
Harmonogramy odbioru odpadów 2905
Punkt selektywnej zbiórki 1602
Podmiot odbierający odpady 914
Rejestr działalności regulowanej 1567
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 403
Dofinansowanie - Odpady 849
ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Lubomino 475
Ochrona Środowiska 2370
Rejestr Informacji o Środowisku 2663
Decyzje środowiskowe 10733
Taryfa 902
Program Ochrony Środowiska 901
Usuwanie drzew 1207
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 640
Łowiectwo 178
Nieruchomości 2408
Informacja o wykazach nieruchomości 11354
Nieruchomości oferowane do zbycia 7196
Dzierżawy 2245
Najem 1436
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Zarządzanie kryzysowe 3795
Gminny portal mapowy 0
Nieodpłatna pomoc prawna 1391
Ogłoszenia do planów miejscowych 828
Świadczenia dla rodzin 0
Co i jak załatwić 649
Wydziały 353
Sprawy 310
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 591
Aktualności 1879
Sprawy petentów 633
Petycje 737
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 1569
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 1540
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 3170
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 3229
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1307
Rejestr instytucji kultury 1888
Zwrot podatku akcyzowego 406
Rok 2021 2719
Rok 2022 994
Dodatek osłonowy 1003
Dodatek węglowy 545
Dodatek do innych źródeł ciepła 171
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 353
Dane archiwalne 823
Dane aktualne 698
Zgłaszanie nieprawidłowości- sygnaliści 0
Konsultacje społeczne 231

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 116067
Redakcja biuletynu 655
Mapa serwisu 670
Statystyki 669
Kanały RSS 560
Kontakt 3260
« powrót do poprzedniej strony