ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 717
Wójt 192
Sekretarz 173
Skarbnik 171
Rada Gminy kadencja 2018-2023 284
Skład Rady Gminy 173
Komisje Rady Gminy 147
Rejestr Klubów Radnych 132
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 184
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 436
Protokoły z sesji 268
Interpelacje i zapytania radnych 278
Imienny wykaz głosowań radnych 222
Transmisje z obrad Rady Gminy 287
Regulamin Urzędu 170
Statut Gminy 151
Ogłoszenia o pracy 344
Aktualne 87
W toku 124
Wyniki 115
Urzędowa tablica ogłoszeń 1335
Budżet i finanse 186
Informacje o przebiegu budżetu 214
Sprawozdania z wykonania budżetu 122
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 24
Bilanse jednostek 8
Bilanse za 2020 rok 42
Zamówienia do 130 tys. zł 1094
Wyniki 184
Zamówienia publiczne 994
Aktualne 1014
W toku 203
Wyniki 180
Archiwalne 275
Wyniki innych postępowań 193
Ochrona Środowiska 117
Rejestr Informacji o Środowisku 185
Decyzje środowiskowe 84
Gospodarka odpadami 130
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 152
Harmonogramy odbioru odpadów 168
Punkt selektywnej zbiórki 116
Podmiot odbierający odpady 159
Rejestr działalności regulowanej 116
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 33
Nieruchomości 464
Informacja o wykazach nieruchomości 705
Nieruchomości oferowane do zbycia 493
Dzierżawy 342
Najem 342
Gminny portal mapowy 0
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Przetargi 1145
Zarządzanie kryzysowe 25
Petycje 128
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 188
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 143
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 85
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 147
Nieodpłatna pomoc prawna 168
Co i jak załatwić 165
Wydziały 87
Sprawy 70
Sprawy petentów 147
Akty prawne 1813
Rejestr informacji o środowisku 142
Oświadczenia majątkowe 334
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 139
Aktualności 291
Deklaracja dostępności 273
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 110
Rejestr instytucji kultury 142

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3073
Redakcja biuletynu 85
Mapa serwisu 82
Statystyki 65
Kanały RSS 79
Kontakt 254
« powrót do poprzedniej strony