ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 5647
Wójt 2024
Informacja o działalności Wójta między sesjami 4622
Sekretarz 2175
Skarbnik 1995
Rada Gminy kadencja 2018-2023 4424
Skład Rady Gminy 1741
Komisje Rady Gminy 1656
Rejestr Klubów Radnych 1503
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 10252
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 12894
Protokoły z sesji 10782
Interpelacje i zapytania radnych 5207
Imienny wykaz głosowań radnych 35847
Transmisje z obrad Rady Gminy 11338
Dane archiwalne 0
Regulamin Urzędu 2474
Statut Gminy 1754
Wykaz stanowisk 2239
Dostępność 3484
Koordynator 798
Deklaracja dostępności 776
Raport dostępności 740
Wnioski o zapewnienie dostępności 736
Tekst łatwy do czytania 368
Urzędowa tablica ogłoszeń 34221
Akty prawne 127853
Oświadczenia majątkowe 1761
Rok 2020 367
Radni Rady Gminy Lubomino 2064
Kierownicy jednostek 1961
Rok 2021 332
Radni Rady Gminy Lubomino 2237
Kierownicy jednostek 3600
Raport o stanie gminy 684
Raport za 2020 rok 2743
Raport za 2021 rok 1196
Zamówienia publiczne 19315
Platforma zakupowa 0
Plan Zamówień Publicznych 1630
Aktualne 14145
W toku 8857
Wyniki 8558
Archiwalne 9802
Wyniki innych postępowań 8125
Zamówienia do 130 tys. zł 23398
Wyniki 8328
Gminny publiczny transport zbiorowy 1387
Rozkład jazdy 920
Podatki i opłaty 4097
Ogłoszenia o pracy 2379
Aktualne 1041
W toku 1050
Wyniki 1180
Budżet i finanse 1208
Informacje o przebiegu budżetu 5192
Sprawozdania z wykonania budżetu 1970
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5578
Bilanse jednostek 293
Bilanse za 2020 rok 4166
Bilanse za 2021 rok 2461
Budżet Gminy 966
Sprawozdania Rb 2340
WPF 901
Rejestr informacji o środowisku 613
Gospodarka odpadami 2982
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2595
Harmonogramy odbioru odpadów 3850
Punkt selektywnej zbiórki 2007
Podmiot odbierający odpady 1006
Rejestr działalności regulowanej 1997
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 479
Dofinansowanie - Odpady 1055
ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Lubomino 677
Ochrona Środowiska 3424
Rejestr Informacji o Środowisku 3179
Decyzje środowiskowe 13566
Taryfa 1109
Program Ochrony Środowiska 1119
Usuwanie drzew 1535
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 823
Łowiectwo 260
Nieruchomości 3039
Informacja o wykazach nieruchomości 15047
Nieruchomości oferowane do zbycia 9966
Dzierżawy 2984
Najem 2000
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Zarządzanie kryzysowe 5399
Gminny portal mapowy 0
Nieodpłatna pomoc prawna 1616
Ogłoszenia do planów miejscowych 1058
Świadczenia dla rodzin 0
Co i jak załatwić 735
Wydziały 392
Sprawy 351
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 666
Aktualności 2093
Sprawy petentów 718
Petycje 826
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 1942
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 1892
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 4237
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 4087
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1513
Rejestr instytucji kultury 2266
Zwrot podatku akcyzowego 496
Rok 2021 3235
Rok 2022 1294
Rok 2023 195
Dodatek osłonowy 1249
Dodatek węglowy 887
Dodatek elektryczny 196
Dodatek do innych źródeł ciepła 415
Zgłaszanie nieprawidłowości- sygnaliści 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 472
Dane archiwalne 1085
Dane aktualne 921
Konsultacje społeczne 335

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 139367
Redakcja biuletynu 769
Mapa serwisu 803
Statystyki 764
Kanały RSS 650
Kontakt 4073
« powrót do poprzedniej strony