ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubomino
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 9391
Wójt 2992
Informacja o działalności Wójta między sesjami 10554
Sekretarz 3222
Skarbnik 2882
Rada Gminy kadencja 2018-2024 8224
Skład Rady Gminy 2701
Komisje Rady Gminy 2383
Informacja o dyżurach Przewodniczącej Rady 702
Rejestr Klubów Radnych 2711
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 22917
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 24353
Protokoły z sesji 23025
Interpelacje i zapytania radnych 11647
Imienny wykaz głosowań radnych 82304
Transmisje z obrad Rady Gminy 25117
Dane archiwalne 0
Regulamin Urzędu 4530
Statut Gminy 2801
Wykaz stanowisk 3750
Kontrole 1675
Jednostki pomocnicze 631
Statuty Sołectw 4974
Dostępność 5307
Koordynator 1321
Deklaracja dostępności 1388
Raport dostępności 1315
Wnioski o zapewnienie dostępności 1344
Tekst łatwy do czytania 965
Urzędowa tablica ogłoszeń 68646
Akty prawne 276220
Oświadczenia majątkowe 3187
Druki oświadczeń majątkowych- do pobrania 44
Rok 2020 518
Radni Rady Gminy Lubomino 2694
Kierownicy jednostek 2758
Rok 2021 528
Radni Rady Gminy Lubomino 5315
Kierownicy jednostek 6699
Rok 2022 236
Radni Rady Gminy Lubomino 2379
Kierownicy jednostek 2020
Rok 2023 87
Rok 2024 93
Radni Rady Gminy Lubomino 114
Zakończenie kadencji 2018 - 2024 344
Raport o stanie gminy 1447
Raport za 2020 rok 4054
Raport za 2021 rok 2414
Raport za 2022 rok 1199
Wybory 1829
Wybory Samorządowe 2024 4266
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 83
Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 7118
Referendum Ogólnokrajowe 2023 1169
Wybory ławników 540
Kadencja 2024 - 2027 1087
Zamówienia publiczne 38418
Platforma zakupowa 0
Plan Zamówień Publicznych 4101
Aktualne 28098
W toku 21047
Wyniki 21417
Archiwalne 23186
Wyniki innych postępowań 20674
Zamówienia do 130 tys. zł 40933
Wyniki 16207
Sprzedaż mienia ruchomego 2720
Gminny publiczny transport zbiorowy 3038
Rozkład jazdy 1934
Podatki i opłaty 10764
Ogłoszenia o pracy 5023
Aktualne 1865
W toku 1702
Wyniki 1883
Budżet i finanse 2233
Informacje o przebiegu budżetu 10508
Sprawozdania z wykonania budżetu 3485
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 11925
Bilanse jednostek 483
Bilanse za 2020 rok 6189
Bilanse za 2021 rok 5042
Bilanse za 2022 rok 2444
Budżet Gminy 2180
Sprawozdania Rb 5587
WPF 1909
Zbiorniki bezodpływowe 642
Informacja 582
Zgłoszenie 588
Wykaz firm 543
Gospodarka odpadami 6177
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4756
Harmonogramy odbioru odpadów 7182
Punkt selektywnej zbiórki 4202
Podmiot odbierający odpady 1304
Rejestr działalności regulowanej 3310
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1035
Dofinansowanie - Odpady 1711
ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Lubomino 1252
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 550
Ochrona Środowiska 7835
Rejestr Informacji o Środowisku 5072
Decyzje środowiskowe 26051
Taryfa 1693
Program Ochrony Środowiska 1754
Usuwanie drzew 2616
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1421
Łowiectwo 494
Nieruchomości 8696
Informacja o wykazach nieruchomości 31505
Nieruchomości oferowane do zbycia 26668
Dzierżawy 6899
Najem 4824
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Ogłoszenia do planów miejscowych 2517
Gminny portal mapowy 0
Zarządzanie kryzysowe 11912
Nieodpłatna pomoc prawna 2337
Świadczenia dla rodzin 0
Co i jak załatwić 1255
Wydziały 518
Sprawy 479
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1136
Aktualności 2841
Sprawy petentów 1216
Konsultacje społeczne 2163
Petycje 1598
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 3472
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 3315
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 9208
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 6963
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2682
Rejestr instytucji kultury 3178
Zwrot podatku akcyzowego 1209
Rok 2021 4917
Rok 2022 2216
Rok 2023 1447
Rok 2024 168
Dodatek osłonowy 2406
Dodatek węglowy 2246
Dodatek elektryczny 1289
Dodatek do innych źródeł ciepła 1378
Zgłaszanie nieprawidłowości- sygnaliści 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 1078
Dane archiwalne 1940
Dane aktualne 1942
Izby Rolnicze 1544

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 354579
Redakcja biuletynu 1501
Mapa serwisu 1752
Statystyki 1317
Kanały RSS 1142
Kontakt 7275
« powrót do poprzedniej strony