ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 7046
Wójt 2468
Informacja o działalności Wójta między sesjami 7101
Sekretarz 2676
Skarbnik 2420
Rada Gminy kadencja 2018-2023 5658
Skład Rady Gminy 2142
Komisje Rady Gminy 1997
Informacja o dyżurach Przewodniczącej Rady 59
Rejestr Klubów Radnych 2085
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 15179
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 17956
Protokoły z sesji 16327
Interpelacje i zapytania radnych 7898
Imienny wykaz głosowań radnych 56697
Transmisje z obrad Rady Gminy 17361
Dane archiwalne 0
Regulamin Urzędu 3516
Statut Gminy 2151
Wykaz stanowisk 2895
Kontrole 652
Jednostki pomocnicze 174
Statuty Sołectw 2158
Dostępność 4311
Koordynator 1066
Deklaracja dostępności 1115
Raport dostępności 1053
Wnioski o zapewnienie dostępności 1059
Tekst łatwy do czytania 653
Urzędowa tablica ogłoszeń 49440
Akty prawne 192720
Oświadczenia majątkowe 2298
Rok 2020 433
Radni Rady Gminy Lubomino 2379
Kierownicy jednostek 2367
Rok 2021 448
Radni Rady Gminy Lubomino 3623
Kierownicy jednostek 5093
Rok 2022 94
Radni Rady Gminy Lubomino 841
Kierownicy jednostek 712
Raport o stanie gminy 898
Raport za 2020 rok 3409
Raport za 2021 rok 1845
Raport za 2022 rok 483
Wybory 128
Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 838
Referendum Ogólnokrajowe 2023 171
Wybory ławników 105
Kadencja 2024 - 2027 270
Zamówienia publiczne 27401
Platforma zakupowa 0
Plan Zamówień Publicznych 2755
Aktualne 19840
W toku 13819
Wyniki 13836
Archiwalne 15746
Wyniki innych postępowań 13132
Zamówienia do 130 tys. zł 31497
Wyniki 11809
Gminny publiczny transport zbiorowy 2087
Rozkład jazdy 1413
Podatki i opłaty 6970
Ogłoszenia o pracy 2889
Aktualne 1217
W toku 1266
Wyniki 1396
Budżet i finanse 1583
Informacje o przebiegu budżetu 7681
Sprawozdania z wykonania budżetu 2700
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8404
Bilanse jednostek 383
Bilanse za 2020 rok 5231
Bilanse za 2021 rok 3667
Bilanse za 2022 rok 1090
Budżet Gminy 1445
Sprawozdania Rb 3738
WPF 1375
Zbiorniki bezodpływowe 222
Informacja 276
Zgłoszenie 249
Wykaz firm 220
Gospodarka odpadami 4299
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3642
Harmonogramy odbioru odpadów 5151
Punkt selektywnej zbiórki 2813
Podmiot odbierający odpady 1170
Rejestr działalności regulowanej 2663
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 753
Dofinansowanie - Odpady 1392
ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Lubomino 961
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 242
Ochrona Środowiska 5530
Rejestr Informacji o Środowisku 4117
Decyzje środowiskowe 19071
Taryfa 1415
Program Ochrony Środowiska 1425
Usuwanie drzew 2039
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1131
Łowiectwo 378
Nieruchomości 5204
Informacja o wykazach nieruchomości 22202
Nieruchomości oferowane do zbycia 16424
Dzierżawy 4437
Najem 3064
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Ogłoszenia do planów miejscowych 1565
Gminny portal mapowy 0
Zarządzanie kryzysowe 8219
Nieodpłatna pomoc prawna 1865
Świadczenia dla rodzin 0
Co i jak załatwić 874
Wydziały 461
Sprawy 421
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 774
Aktualności 2479
Sprawy petentów 866
Konsultacje społeczne 931
Petycje 1045
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 2655
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 2611
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 6547
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 5624
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1953
Rejestr instytucji kultury 2673
Zwrot podatku akcyzowego 632
Rok 2021 4087
Rok 2022 1769
Rok 2023 878
Dodatek osłonowy 1608
Dodatek węglowy 1468
Dodatek elektryczny 545
Dodatek do innych źródeł ciepła 771
Zgłaszanie nieprawidłowości- sygnaliści 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 660
Dane archiwalne 1488
Dane aktualne 1365
Izby Rolnicze 465

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 210693
Redakcja biuletynu 961
Mapa serwisu 1090
Statystyki 938
Kanały RSS 789
Kontakt 5499
« powrót do poprzedniej strony