ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 1701
Wójt 549
Informacja o działalności Wójta między sesjami 186
Sekretarz 422
Skarbnik 423
Rada Gminy kadencja 2018-2023 1092
Skład Rady Gminy 427
Komisje Rady Gminy 425
Rejestr Klubów Radnych 355
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 874
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 1911
Protokoły z sesji 872
Interpelacje i zapytania radnych 1075
Imienny wykaz głosowań radnych 1874
Transmisje z obrad Rady Gminy 1324
Dane archiwalne 0
Regulamin Urzędu 397
Statut Gminy 473
Wykaz stanowisk 183
Raport o stanie gminy 136
Raport za 2020 rok 452
Oświadczenia majątkowe 282
Rok 2020 62
Radni Rady Gminy Lubomino 404
Kierownicy jednostek 452
Ogłoszenia o pracy 713
Aktualne 248
W toku 315
Wyniki 339
Urzędowa tablica ogłoszeń 4130
Zamówienia do 130 tys. zł 4186
Wyniki 899
Budżet i finanse 403
Informacje o przebiegu budżetu 742
Sprawozdania z wykonania budżetu 395
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 563
Bilanse jednostek 69
Bilanse za 2020 rok 573
Zamówienia publiczne 3859
Aktualne 3091
W toku 871
Wyniki 693
Archiwalne 1120
Wyniki innych postępowań 734
Ochrona Środowiska 295
Rejestr Informacji o Środowisku 405
Decyzje środowiskowe 1291
Taryfa 208
Program Ochrony Środowiska 138
Gospodarka odpadami 294
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 467
Harmonogramy odbioru odpadów 542
Punkt selektywnej zbiórki 406
Podmiot odbierający odpady 379
Rejestr działalności regulowanej 272
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 106
Dofinansowanie - Odpady 153
Nieruchomości 1081
Informacja o wykazach nieruchomości 2439
Nieruchomości oferowane do zbycia 1711
Dzierżawy 995
Najem 921
Gminny portal mapowy 0
Przetargi 3326
Zarządzanie kryzysowe 394
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 445
Petycje 268
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 431
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 417
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 283
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 797
Co i jak załatwić 284
Wydziały 147
Sprawy 115
Świadczenia dla rodzin 0
Akty prawne 9215
Sprawy petentów 247
Rejestr informacji o środowisku 249
Oświadczenia majątkowe 528
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 252
Aktualności 803
Zwrot podatku akcyzowego 77
Rok 2021 412
Deklaracja dostępności 732
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 397
Rejestr instytucji kultury 444

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 12490
Redakcja biuletynu 196
Mapa serwisu 184
Statystyki 184
Kanały RSS 173
Kontakt 744
« powrót do poprzedniej strony