ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 2509
Wójt 846
Informacja o działalności Wójta między sesjami 695
Sekretarz 745
Skarbnik 703
Rada Gminy kadencja 2018-2023 1908
Skład Rady Gminy 669
Komisje Rady Gminy 662
Rejestr Klubów Radnych 523
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 1816
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 3136
Protokoły z sesji 1648
Interpelacje i zapytania radnych 1725
Imienny wykaz głosowań radnych 3644
Transmisje z obrad Rady Gminy 2522
Dane archiwalne 0
Regulamin Urzędu 624
Statut Gminy 677
Wykaz stanowisk 544
Urzędowa tablica ogłoszeń 7719
Akty prawne 20909
Oświadczenia majątkowe 699
Rok 2020 140
Radni Rady Gminy Lubomino 803
Kierownicy jednostek 807
Rok 2021 80
Kierownicy jednostek 352
Raport o stanie gminy 263
Raport za 2020 rok 848
Zamówienia publiczne 5425
Plan Zamówień Publicznych 85
Aktualne 4848
W toku 1483
Wyniki 1223
Archiwalne 1720
Wyniki innych postępowań 1245
Zamówienia do 130 tys. zł 7628
Wyniki 1875
Gminny publiczny transport zbiorowy 177
Podatki i opłaty 404
Ogłoszenia o pracy 1114
Aktualne 432
W toku 490
Wyniki 580
Budżet i finanse 612
Informacje o przebiegu budżetu 1309
Sprawozdania z wykonania budżetu 617
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 1114
Bilanse jednostek 111
Bilanse za 2020 rok 1110
Budżet Gminy 104
Sprawozdania Rb 177
WPF 89
Rejestr informacji o środowisku 321
Gospodarka odpadami 463
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 749
Harmonogramy odbioru odpadów 1022
Punkt selektywnej zbiórki 616
Podmiot odbierający odpady 539
Rejestr działalności regulowanej 420
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 152
Dofinansowanie - Odpady 289
Ochrona Środowiska 503
Rejestr Informacji o Środowisku 813
Decyzje środowiskowe 2471
Taryfa 364
Program Ochrony Środowiska 282
Usuwanie drzew 299
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 76
Nieruchomości 1371
Informacja o wykazach nieruchomości 3806
Nieruchomości oferowane do zbycia 2828
Dzierżawy 1362
Najem 1154
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Zarządzanie kryzysowe 680
Gminny portal mapowy 0
Nieodpłatna pomoc prawna 654
Ogłoszenia do planów miejscowych 141
Świadczenia dla rodzin 0
Co i jak załatwić 388
Wydziały 203
Sprawy 163
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 345
Aktualności 1085
Sprawy petentów 354
Petycje 416
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 611
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 594
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 621
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 1176
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 598
Rejestr instytucji kultury 719
Zwrot podatku akcyzowego 172
Rok 2021 926
Rok 2022 32
Dodatek osłonowy 95
Deklaracja dostępności 1182
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 42
Dane archiwalne 71
Dane aktualne 53

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 24510
Redakcja biuletynu 304
Mapa serwisu 270
Statystyki 281
Kanały RSS 263
Kontakt 1195
« powrót do poprzedniej strony