ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 4415
Wójt 1599
Informacja o działalności Wójta między sesjami 2825
Sekretarz 1709
Skarbnik 1580
Rada Gminy kadencja 2018-2023 3358
Skład Rady Gminy 1305
Komisje Rady Gminy 1265
Rejestr Klubów Radnych 1047
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 6167
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 8717
Protokoły z sesji 6220
Interpelacje i zapytania radnych 3529
Imienny wykaz głosowań radnych 20580
Transmisje z obrad Rady Gminy 7191
Dane archiwalne 0
Regulamin Urzędu 1682
Statut Gminy 1344
Wykaz stanowisk 1596
Dostępność 2631
Koordynator 540
Deklaracja dostępności 443
Raport dostępności 405
Wnioski o zapewnienie dostępności 410
Tekst łatwy do czytania 71
Urzędowa tablica ogłoszeń 21505
Akty prawne 78219
Oświadczenia majątkowe 1439
Rok 2020 291
Radni Rady Gminy Lubomino 1627
Kierownicy jednostek 1540
Rok 2021 252
Radni Rady Gminy Lubomino 879
Kierownicy jednostek 2269
Raport o stanie gminy 544
Raport za 2020 rok 2041
Raport za 2021 rok 510
Zamówienia publiczne 13003
Platforma zakupowa 0
Plan Zamówień Publicznych 787
Aktualne 9616
W toku 5043
Wyniki 4559
Archiwalne 5586
Wyniki innych postępowań 4365
Zamówienia do 130 tys. zł 15447
Wyniki 5146
Gminny publiczny transport zbiorowy 843
Rozkład jazdy 527
Podatki i opłaty 2099
Ogłoszenia o pracy 1855
Aktualne 817
W toku 823
Wyniki 937
Budżet i finanse 1041
Informacje o przebiegu budżetu 3365
Sprawozdania z wykonania budżetu 1438
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3590
Bilanse jednostek 232
Bilanse za 2020 rok 3034
Bilanse za 2021 rok 1274
Budżet Gminy 598
Sprawozdania Rb 1318
WPF 545
Rejestr informacji o środowisku 494
Gospodarka odpadami 1770
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1803
Harmonogramy odbioru odpadów 2526
Punkt selektywnej zbiórki 1375
Podmiot odbierający odpady 842
Rejestr działalności regulowanej 1316
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 359
Dofinansowanie - Odpady 718
ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Lubomino 359
Ochrona Środowiska 1795
Rejestr Informacji o Środowisku 2282
Decyzje środowiskowe 8728
Taryfa 778
Program Ochrony Środowiska 755
Usuwanie drzew 1008
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 538
Łowiectwo 137
Nieruchomości 1983
Informacja o wykazach nieruchomości 9307
Nieruchomości oferowane do zbycia 5916
Dzierżawy 2084
Najem 1385
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Zarządzanie kryzysowe 2933
Gminny portal mapowy 0
Nieodpłatna pomoc prawna 1236
Ogłoszenia do planów miejscowych 685
Świadczenia dla rodzin 0
Co i jak załatwić 601
Wydziały 321
Sprawy 283
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 545
Aktualności 1711
Sprawy petentów 587
Petycje 689
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 1373
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 1346
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 2593
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 2691
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1165
Rejestr instytucji kultury 1649
Zwrot podatku akcyzowego 364
Rok 2021 2388
Rok 2022 815
Dodatek osłonowy 848
Dodatek węglowy 305
Dodatek do innych źródeł ciepła 24
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 299
Dane archiwalne 664
Dane aktualne 572
Zgłaszanie nieprawidłowości- sygnaliści 0
Konsultacje społeczne 169

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 97308
Redakcja biuletynu 596
Mapa serwisu 586
Statystyki 609
Kanały RSS 502
Kontakt 2826