Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubomino
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 7764
Wójt 2644
Informacja o działalności Wójta między sesjami 8481
Sekretarz 2885
Skarbnik 2601
Rada Gminy kadencja 2018-2023 6569
Skład Rady Gminy 2314
Komisje Rady Gminy 2153
Informacja o dyżurach Przewodniczącej Rady 343
Rejestr Klubów Radnych 2360
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy 18353
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy 20709
Protokoły z sesji 19194
Interpelacje i zapytania radnych 9414
Imienny wykaz głosowań radnych 68251
Transmisje z obrad Rady Gminy 20515
Dane archiwalne 0
Regulamin Urzędu 3954
Statut Gminy 2358
Wykaz stanowisk 3226
Kontrole 1076
Jednostki pomocnicze 298
Statuty Sołectw 3364
Dostępność 4693
Koordynator 1177
Deklaracja dostępności 1237
Raport dostępności 1162
Wnioski o zapewnienie dostępności 1168
Tekst łatwy do czytania 786
Urzędowa tablica ogłoszeń 57374
Akty prawne 230300
Oświadczenia majątkowe 2464
Rok 2020 455
Radni Rady Gminy Lubomino 2451
Kierownicy jednostek 2520
Rok 2021 470
Radni Rady Gminy Lubomino 4396
Kierownicy jednostek 5848
Rok 2022 130
Radni Rady Gminy Lubomino 1450
Kierownicy jednostek 1253
Raport o stanie gminy 1009
Raport za 2020 rok 3689
Raport za 2021 rok 2096
Raport za 2022 rok 803
Wybory 426
Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 3794
Referendum Ogólnokrajowe 2023 613
Wybory ławników 266
Kadencja 2024 - 2027 617
Zamówienia publiczne 32102
Platforma zakupowa 0
Plan Zamówień Publicznych 3286
Aktualne 23435
W toku 17123
Wyniki 17226
Archiwalne 19275
Wyniki innych postępowań 16370
Zamówienia do 130 tys. zł 35466
Wyniki 13718
Gminny publiczny transport zbiorowy 2454
Rozkład jazdy 1631
Podatki i opłaty 8383
Ogłoszenia o pracy 3154
Aktualne 1261
W toku 1330
Wyniki 1458
Budżet i finanse 1708
Informacje o przebiegu budżetu 8928
Sprawozdania z wykonania budżetu 2989
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 9807
Bilanse jednostek 409
Bilanse za 2020 rok 5644
Bilanse za 2021 rok 4185
Bilanse za 2022 rok 1647
Budżet Gminy 1690
Sprawozdania Rb 4478
WPF 1553
Zbiorniki bezodpływowe 346
Informacja 409
Zgłoszenie 385
Wykaz firm 360
Gospodarka odpadami 4878
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4132
Harmonogramy odbioru odpadów 5579
Punkt selektywnej zbiórki 3296
Podmiot odbierający odpady 1226
Rejestr działalności regulowanej 2953
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 866
Dofinansowanie - Odpady 1522
ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Lubomino 1069
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 376
Ochrona Środowiska 6407
Rejestr Informacji o Środowisku 4549
Decyzje środowiskowe 22127
Taryfa 1525
Program Ochrony Środowiska 1568
Usuwanie drzew 2250
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1232
Łowiectwo 424
Nieruchomości 6545
Informacja o wykazach nieruchomości 26113
Nieruchomości oferowane do zbycia 20570
Dzierżawy 5056
Najem 3455
Plan zagospodarowania przestrzennego 0
Ogłoszenia do planów miejscowych 1958
Gminny portal mapowy 0
Zarządzanie kryzysowe 9760
Nieodpłatna pomoc prawna 2005
Świadczenia dla rodzin 0
Co i jak załatwić 974
Wydziały 486
Sprawy 447
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 876
Aktualności 2624
Sprawy petentów 951
Konsultacje społeczne 1346
Petycje 1187
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Gminy 2929
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Wójta Gminy 2903
Petycje składane do Wójta Gminy Lubomino 7647
Petycje składane do Rady Gminy Lubomino 6220
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2162
Rejestr instytucji kultury 2843
Zwrot podatku akcyzowego 806
Rok 2021 4398
Rok 2022 1944
Rok 2023 1087
Dodatek osłonowy 1804
Dodatek węglowy 1805
Dodatek elektryczny 760
Dodatek do innych źródeł ciepła 980
Zgłaszanie nieprawidłowości- sygnaliści 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 760
Dane archiwalne 1662
Dane aktualne 1620
Izby Rolnicze 862

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 267639
Redakcja biuletynu 1099
Mapa serwisu 1280
Statystyki 1048
Kanały RSS 897
Kontakt 6072