ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołanie XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 15.09.2021r.
 
RG 0002.XXVII.2021 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 21 września 2021 roku /wtorek/ o godz.: 1300  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021.projekt uchwały
4. Zamknięcie obrad.
 
 
 Przewodnicząca  Rady Gminy
      /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-15 12:15:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-15 12:18:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-15 12:18:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 25.06.2021r.
 
 
RG 0002.XXVI.2021 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn.zm.) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku /środa/ o godz.: 900  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021; projekt uchwały
4. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                                           Przewodnicząca  Rady Gminy
                                                                                 /-/Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-25 12:53:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-25 12:55:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-25 12:55:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy Lubomino

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 11.06.2021r.
 
 
RG 0002.XXV.2021 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37) 
z w o ł u j ę
XXV Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku /środa/ o godz.: 900  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubomino za 2020 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubomino wotum zaufania; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2020 rok; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok; projekt uchwały
6. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
 
 
 
 
                                                                                        Przewodnicząca  Rady Gminy
                                                                                          /-/Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-11 10:57:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-11 10:59:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-11 10:59:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 13.05.2021r.
RG.0002.XXIV.2021
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) z w o ł u j ę na dzień 20 maja 2021 roku (czwartek) o godz.: 1100  XXIV Sesję Rady Gminy Lubomino i  na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późń. zm.) zarządzam odbycie posiedzenia w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne, nad poniższymi projektami uchwał w sprawie
 
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2021 – 2030; projekt uchwały
2) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021; projekt uchwały
3) rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego; projekt uchwały
4) rozpatrzenia petycji Instytutu Strategie 2050 Warmińsko-Mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050; projekt uchwały
5) przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubomino na lata 2021-2024 z persperktywą do 2028r."; projekt uchwały
6) ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubomino; projekt uchwały
7) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego; projekt uchwały
8) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lubomino a Gminą Lidzbark Warmiński w zakresie zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Lubomino; projekt uchwały
 
Jednocześnie zawiadamiam, że transmisja z ustalenia wyników głosowania XXIV Sesji  Rady Gminy Lubomino zwołanej na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842) przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne, przewidywana jest na dzień 20 maja 2021 r. na godz. : 1100.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 /-/  Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-13 12:19:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-13 12:33:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13 12:33:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 23.03.2021r.
RG.0002.XXIII.2021
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) z w o ł u j ę na dzień 31 marca 2021 roku (środę) o godz.: 1100  XXIII Sesję Rady Gminy Lubomino i  na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późń. zm.) zarządzam odbycie posiedzenia w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne, nad poniższymi projektami uchwał w sprawie:
 
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2021 – 2030; projekt uchwały
2) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021; projekt uchwały
3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2021 roku; projekt uchwały
4) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2021. projekt uchwały
 
Jednocześnie zawiadamiam, że transmisja z ustalenia wyników głosowania XXIII Sesji  Rady Gminy Lubomino zwołanej na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842) przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne, przewidywana jest na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 1100.
 
                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                /-/  Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-23 12:02:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-23 12:05:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-23 12:05:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »