ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu XLVI Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 19.05.2023r.
 
RG 0002.XLVI.2023
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020r., poz.37)
 
z w o ł u j ę
 
XLVI Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 roku /czwartek/ o godz.: 800  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubomino za 2022 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubomino wotum zaufania; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2022 rok; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok; projekt uchwały
6. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
 
  
       Przewodnicząca Rady Gminy
            /-/ Izabela Czaplicka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-19 09:33:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-19 09:34:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-19 09:34:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
64 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 10.05.2023r.
 
RG 0002.XLV.2023 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 15 maja 2023 roku /poniedziałek/ o godz.: 0900 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw gminy; projekt uchwały
5. Zamknięcie obrad.
 
 
                          Przewodnicząca Rady Gminy
                              /-/  Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-10 10:46:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-10 10:48:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-10 10:48:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 14.03.2023r.
 
RG 0002.XLIV.2023
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020r., poz.37)
z w o ł u j ę
XLIV Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 27 marca 2023 roku /poniedziałek/ o godz.: 900  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Lubominie za 2022 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obrony wartości; projekt uchwały
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023-2030; projekt uchwały
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubomino na rok 2023 oraz zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023; projekt uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych; projekt uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomino; projekt uchwały
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności na nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Lubomino i osoby fizycznej; projekt uchwały
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2023 roku; projekt uchwały
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino; projekt uchwały
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianę miejscowości Świękitki z rodzaju „część wsi Świękity” na rodzaj „kolonia”; projekt uchwały
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2023; projekt uchwały
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2023; projekt uchwały 
18. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.
19. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
20. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
21. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                                        Przewodnicząca
                                                                  Rady Gminy Lubomino
                                                                  /-/ Izabela Czaplicka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 13:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 13:35:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 13:19:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
369 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 17.01.2023r.
 
RG 0002.XLIII.2023 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
 
z w o ł u j ę
 
XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku /czwartek/ o godz.: 0900 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023 – 2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwroty wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; projekt uchwały
6. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                    /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-17 11:02:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 11:03:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 11:03:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 28.12.2022r.
 
RG 0002.XLII.2022 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 roku /czwartek/ o godz.: 0900 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022 – 2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnianych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubomino a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane; projekt uchwały
6. Zamknięcie obrad.
 
 
                    Przewodnicząca Rady Gminy
                        /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-28 08:55:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-28 08:56:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-28 08:56:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XLI Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 05.12.2022r.
 
RG 0002.XLI.2022
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020r., poz.37)
z w o ł u j ę
 
XLI Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku /czwartek/ o godz.: 900  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Lubomino w roku 2023; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023 – 2030; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023; projekt uchwały
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubomino w roku szkolnym 2021/2022 w tym o wynikach egzaminu ósmoklasistów.
7. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                                                                     Przewodnicząca
                                                                                               Rady Gminy Lubomino
                                                                                                  /-/ Izabela Czaplicka

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 10:14:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 10:17:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 10:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 17.11.2022r.
 
RG 0002.XL.2022 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
 
z w o ł u j ę
 
XL Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku /poniedziałek/ o godz.: 0800 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
4. Zamknięcie obrad.
 
 
                                       Przewodnicząca
                                  Rady Gminy Lubomino
                                   /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 11:18:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 11:18:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 11:18:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 24.10.2022r.
 
RG 0002.XXXIX.2022 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
 
z w o ł u j ę
 
XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 26 października 2022 roku /środa/ o godz.: 1300 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 374/4 w wysokości 88/1000 części oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym; projekt uchwały 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023; projekt uchwały 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zamieniającego uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych oraz dla członków komisji doraźnych; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości; projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030; projekt uchwały
8. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy  i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
10.Zamknięcie obrad.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy
            Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-24 11:53:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-24 12:34:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24 12:34:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1027 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 16.09.2022r.
RG 0002.XXXVIII.2022
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XXXVIII Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku /środa/ o godz.: 140 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ełdyty Małe, gmina Lubomino, na okres powyżej trzech lat; projekt uchwały
5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubomino; projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy; projekt uchwały
8. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
9. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
 
                                                                                                                                                   Przewodnicząca
                                                                                                                                              Rady Gminy Lubomino
                                                                                                                                                /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-19 08:29:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-19 08:31:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 08:31:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 27.06.2022r.
 
RG 0002.XXXVII.2022 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godz.: 0800 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubomino w roku szkolnym 2022/2023; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubomino nieruchomości gruntowych; projket uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku nr 51 przy ulicy Kopernika w Lubominie na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; projekt uchwały
8.Zamknięcie obrad.
 
                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                       /-/  Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-27 12:07:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-27 12:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-27 12:09:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji