ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 16.09.2022r.
RG 0002.XXXVIII.2022
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XXXVIII Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku /środa/ o godz.: 140 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ełdyty Małe, gmina Lubomino, na okres powyżej trzech lat; projekt uchwały
5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubomino; projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy; projekt uchwały
8. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
9. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
 
                                                                                                                                                   Przewodnicząca
                                                                                                                                              Rady Gminy Lubomino
                                                                                                                                                /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-19 08:29:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-19 08:31:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 08:31:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 27.06.2022r.
 
RG 0002.XXXVII.2022 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godz.: 0800 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubomino w roku szkolnym 2022/2023; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubomino nieruchomości gruntowych; projket uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku nr 51 przy ulicy Kopernika w Lubominie na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; projekt uchwały
8.Zamknięcie obrad.
 
                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                       /-/  Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-27 12:07:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-27 12:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-27 12:09:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 26.05.2022r.
 
RG 0002.XXXVI.2022
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
XXXVI Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godz.: 80 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubomino za 2021 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubomino wotum zaufania; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2021 rok; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok; projekt uchwały
6. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
 
    Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
  /-/ Izabela Czaplicka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-27 09:15:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-27 09:17:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-27 09:17:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 12.05.2022r.
 
RG 0002.XXXV.2022
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
XXXV Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku /czwartek/ o godz.: 80 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; projekt uchwały 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 374/4 w wysokości 88/100 części oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym; projekt uchwały 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 374/4 w wysokości 93/1000 części oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym;  projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 6/7  w wysokości 50/100 części oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym; projekt uchwały 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świdczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; projekt uchwały 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Lubomino; projekt uchwały
10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubomino za 2021 rok; analiza
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021; sprawozdanie 
12. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lubomino za rok 2021; sprawozdanie 
13. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Lubomino za 2021 rok; ocena zasobów
14. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
16.Zamknięcie obrad.
 
 
                                                      Przewodnicząca
                                                  Rady Gminy Lubomino
                                                    /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 12:12:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 12:20:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 12:20:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 24.03.2022r.
 
RG 0002.XXXIV.2022
 
 
ZAWIADOMIENIE
              Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
 
z w o ł u j ę
 
XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku /poniedziałek/ o godz.: 1330 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok; projekt uchwały
5. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                                            /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-24 09:44:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-24 09:46:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-24 09:46:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 09.03.2022r.
 
RG 0002.XXXIII.2022
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
XXXIII Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 16 marca 2022 roku /środa/ o godz.: 120 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmian w Uchwale Nr XXXII/212/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2022 roku; projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego  Programu  Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu; projekt uchwały
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024; projekt uchwały
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów w gminie Lubomino”; projekt uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; projekt uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2022; projekt uchwały
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; sprawozdanie
13. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                    Przewodnicząca Rady Gminy Lubomino
                                                         Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-09 14:14:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-09 14:15:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-09 14:15:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 08.02.2022r.
 
RG 0002.XXXII.2022 
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z póżn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 roku /czwartek/ o godz.: 1700  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
4. Zamknięcie obrad.
 
 
 
                                           Przewodnicząca  Rady Gminy
                                               /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-09 08:35:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-09 08:36:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-09 08:36:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 01.02.2022r.
 
RG 0002.XXXI.2022
 
 
INFORMACJA
 
            Informuję, że Przewodniczący Obrad podczas XXXI Sesji Rady Gminy Lubomino ogłosił przerwę do dnia 8 lutego 2022 roku do godz. 1300.
 
 
                                                                   Wiceprzewodniczący
                                                                  Rady Gminy Lubomino
 
                                                       /-/ Tomasz Lisowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-02 10:17:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-02 10:17:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-02 10:17:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 25.01.2022r.
RG 0002.XXXI.2022
                                                          
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XXXI Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2022 roku /wtorek/ o godz.: 1300  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubomino a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Lubomino; projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubomino na lata 2022-2025; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2022; projekt uchwały
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie za 2021 rok; sprawozdanie
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Lubomino w 2021 roku; sprawozdanie
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021; sprawozdanie 
11.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.
                               Przewodnicząca  Rady Gminy
                                   /-/Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-25 13:07:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-25 13:09:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-25 13:09:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 10.12.2021r.
 
 
RG 0002.XXX.2021 
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu  16 grudnia 2021 roku /czwartek/ o godz.: 900  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Lubomino w roku 2022; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubomino; projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubomino; projekt uchwały 
7. Podziękowania za wieloletnią współpracę.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy; projekt uchwały
9. Zamknięcie obrad.
 
 
 
                                  Przewodnicząca  Rady Gminy
                                       /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-10 09:06:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-10 09:08:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10 09:08:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji