ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubomino
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 19.03.2024r.
 
RG 0002.LVI.2024 
 
INFORMACJA
 
Informuję, że Przewodnicząca Rady Gminy Lubomino ogłosiła przerwę w obradach LVI sesji rady do dnia 21 marca 2024 roku do godz. 0800.
 
 
                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gniny Lubomino
                                                                                                                                            /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-19 12:15:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-19 12:16:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 12:16:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu LVI Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 12.03.2024 r.
 
RG 0002.LVI.2024
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020r., poz.37, z 2023r. poz.5288 i poz.6337)
 
z w o ł u j ę
 
LVI Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 19 marca 2024 roku /wtorek/ o godz.: 900  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024 – 2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2024; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych; projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2024 roku; projekt uchwały
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubomino; projekt uchwały
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; projekt uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Opieka na odległość w Gminie Lubomino w 2024 roku”; projekt uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych; projekt uchwały
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Uchwały Nr LII/328/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2023 r. w zakresie ustalenia stawki opłaty za pojemniki na odpady komunalne; projekt uchwały
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2024; projekt uchwały
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubomino na rok 2024; projekt uchwały
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie za 2023 rok.
17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
18. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lubomino za rok 2023.
19. Wręczenie podziękowań radnym oraz wójtowi w związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji organów jednostki samorządu terytorialnego.
20. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
21. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
22. Zamknięcie obrad.
 
 
                                              Przewodnicząca
                                        Rady Gminy Lubomino
                            /-/ Izabela Czaplicka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-12 12:43:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-12 12:43:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-12 12:43:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 20.02.2024r.
 
RG 0002.LV.2024 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37, z 2023r. poz.5288 i poz.6337)
 
z w o ł u j ę
 
LV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 roku /czwartek/ o godz.: 900 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z protestującymi rolnikami; projekt uchwały
4. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.
 
 
   Przewodnicząca Rady Gminy
          Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-20 10:38:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-20 10:38:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-20 10:38:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lubomino, dnia 29.01.2024r.
 
RG 0002.LIV.2024 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37, z 2023r. poz.5288 i poz.6337)
 
z w o ł u j ę
 
LIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 roku /środa/ o godz.: 900 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubomino; projekt uchwały
4. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.
 
 
   Przewodnicząca Rady Gminy
          Izabela Czaplicka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-29 15:03:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-29 15:07:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-29 15:07:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 20.12.2023r.
 
RG 0002.LIII.2023 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
 
z w o ł u j ę
 
LIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku /czwartek/ o godz.: 0900 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023 – 2030; projekt uchwały 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz odpłatności za te usługi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania; projekt uchwały
5. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                    /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-20 10:25:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-20 10:26:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-20 15:13:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu LII Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 06.12.2023r.
 
RG 0002.LII.2023
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020r., poz.37)
z w o ł u j ę
 
LII Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku /poniedziałek/ o godz.: 900  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024 – 2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2024; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubomino a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik; projekt uchwały
6. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                        Przewodnicząca
                                                    Rady Gminy Lubomino
                                        /-/ Izabela Czaplicka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-06 10:12:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-06 10:12:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-06 10:12:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu LI Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 21.11.2023r.
 
RG 0002.LI.2023
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020r., poz.37)
z w o ł u j ę
 
LI Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku /wtorek/ o godz.: 900  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023 – 2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Lubomino” na lata 2024 – 2028; projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028; projekt uchwały
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubomino; projekt uchwały
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubomino w roku szkolnym 2022/2023 w tym o wynikach egzaminu ósmoklasistów; informacja
10. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                  Przewodnicząca
                                             Rady Gminy Lubomino
                                   /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-21 14:02:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-21 14:09:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-21 14:09:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 20.10.2023r.
 
RG 0002.L.2023 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn.zm. ) oraz § 39 ust.5 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2020r. poz.37)
z w o ł u j ę
 
L Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku /czwartek/ o godz.: 1300 w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Lubomino; projekt uchwały
4. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.
 
 
   Przewodnicząca Rady Gminy
       /-/ Izabela Czaplicka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-20 12:04:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-20 12:07:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-20 12:07:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu XLIX Sesji Rady Gminy Lubomino.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 19.10.2023r.
 
RG 0002. XLIX.2023
 
ZAWIADOMIENIE
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Gminy Lubomino stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020r., poz.37)
 
z w o ł u j ę
 
XLIX Sesję Rady Gminy Lubomino, która odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku /czwartek/ o godz.: 800  w Zespole Szkół w Lubominie – aula (II piętro).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023 – 2030; projekt uchwały
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023; projekt uchwały
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości; projekt uchwały
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ełdyty Wielkie, gmina Lubomino, na okres powyżej trzech lat; projekt uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ełdyty Wielkie, gmina Lubomino, na okres powyżej trzech lat; projekt uchwały
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; projekt uchwały
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; projekt uchwały
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu na wykonanie przedsięwzięć drogowych; projekt uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań dofinansowanych ze środków PEFRON; projekt uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Lubomino w roku 2024; projekt uchwały 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie; projekt uchwały 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lubomino; projekt uchwały
14. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubomino za 2022 rok; analiza
15. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Lubomino za 2022 rok; ocena zasobów
16. Raport z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubomino za lata 2021 – 2022; raport
17. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lubomino za rok 2022; sprawozdania
18. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy  i kierowników jednostek organizacyjnych gminy; informacja
19. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
20. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia oraz interpelacje i zapytania.
21. Zamknięcie obrad.
 
   
 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy Lubomino
    /-/ Izabela Czaplicka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-19 13:59:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-19 14:00:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19 14:02:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Informuję, że XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino
zwołana na dzień 16.10.2023r.
nie odbyła się ze względu na moją niedyspozycję zdrowotną.
 
 
                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                /-/ Izabela Czaplicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-16 14:24:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Basałygo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-16 14:24:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Basałygo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16 14:24:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji